Immisje – czyli jak sobie radzić z uciążliwym zachowaniem sąsiada?

 Jak to mówią – z sąsiadami powinno żyć się w zgodzie. Dużo w tym prawdy, jednak rzeczywistość bywa niekiedy zgoła inna. Wiele osób trafia na sąsiadów, którzy swoim zachowaniem potrafią uprzykrzyć innym korzystanie ze swojego mieszkania czy domu. Miejsca, które powinno kojarzyć się z ciszą, spokojem i ostoją. Czy z takim sąsiadem można sobie jakoś „poradzić” i co na to prawo? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Immisje – czyli jak sobie radzić z uciążliwym zachowanie sąsiada?

Czym są immisje?

Przez pojęcie immisji, zwane także zakłóceniami, oznaczają skutki korzystania z nieruchomości (tzw. nieruchomości wyjściowej) polegające na oddziaływaniach na okoliczne nieruchomości.

W polskim prawie wyróżniamy immisje bezpośrednie i pośrednie, a także materialne i niematerialne. Immisje bezpośrednie  polegają na bezpośrednim oddziaływaniu na nieruchomość sąsiednią, np. poprzez skierowanie za pomocą sztucznego urządzenia wody deszczowej z jednej nieruchomości na drugą. Charakterystyką immisji pośrednich jest natomiast to, że ujawniają się one na nieruchomości wyjściowej, a następnie przenikają na obszar nieruchomości sąsiednich. Podlegają one dalszemu podziałowi na immisje materialne oraz niematerialne.

Immisje materialne

Immisje materialne to takie, które polegają na przedostawaniu się o sąsiednich nieruchomościnp.: dymów, cieczy, zapachów, hałasów , światła czy wstrząsów. Za immisje materialną uważa się także elementy przyrody ożywionej, jak ptaki (np. hodowlane gołębie), pszczoły przelatujące przez sąsiednie nieruchomości, inne owady i robactwo w przypadku, gdy ich zintensyfikowana ilość wynika ze złego stanu sanitarnego nieruchomości, a nawet zarazki chorób.

Immisje niematerialne

Immisje niematerialne z kolei to takie, które polegają na oddziaływaniach powodujących u sąsiadów negatywne odczucia psychiczne, jak np. lęk, poczucie zagrożenia, niepokój, rozdrażnienie, odrazę, z powodu np. przechowywania na nieruchomości wyjściowej materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, trujących itp.)

Adwokat Porady Prawne

Immisje – jak się przed nimi bronić?

Każdy właściciel nieruchomości, dotkniętej oddziaływaniem sąsiedzkich immisji, może domagać się zaniechania tych działań. Pierwszym krokiem w tej sytuacji powinno być skierowanie do właściciela pisemnego wezwania do zaniechania uciążliwych działań. Jeżeli jednak ta metoda nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wówczas konieczne będzie skierowanie wobec takiej osoby pozwu i przeprowadzenie postępowania sądowego. Zarówno w wezwaniu jak i w pozwie, oprócz oczywiście zaprzestania emitowania immisji, można domagać się przywrócenia stanu sprzed naruszenia nieruchomości szkodliwym działaniem.

Należy jednak pamiętać, iż w trakcie trwania postępowania musimy wykazać, że działania podejmowane przez sąsiada wykraczają poza przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, tzn. są to takie działania, które są nadmierne i przekraczają granice wynikające z uprawnień właściciela do rzeczy.

ADWOKAT PORADY PRAWNE 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw KarnychSpraw CywilnychSpraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)