Dozór elektroniczny – kiedy i dla kogo?

Wizja czasu spędzonego w zakładzie karnym na pewno nie jest niczym przyjemnym. Zarówno dla samego skazanego jak i dla jego najbliższych. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala na odbycie kary pozbawienia wolności poza murami zakładu karnego, a mowa o dozorze elektronicznym.

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny, przez skazanych zwany również „opaską”, „obrożą” czy „bransoletą”, to system, który pozwala skazanemu na odbywanie kary pozbawienia wolności zamiast w zakładzie karnym, to w jego miejscu zamieszkania. System ten wprowadza kontrolę i pewne ograniczenia, ale są one na pewno mniej dotkliwe zarówno dla samego skazanego jak i dla jego najbliższych.

Dozór elektroniczny
Dozór elektroniczny – kiedy i dla kogo?

Zalety dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny to niewątpliwie atrakcyjna forma odbywania kary pozbawienia wolności i wielu skazanych, gdy tylko ma taką możliwość, ubiega się o zgodę na odbywanie kary właśnie w takim systemie.

Do największych zalet dozoru elektronicznego należą:

  • uniknięcie osadzenia w zakładzie karnym,
  • brak konieczności rezygnacji z aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym / wsparcie rodziny,
  • możliwość kontynuowania pracy lub nauki, ponieważ dozór elektroniczny pozwala na 12 godzinną „przerwę” w wykonywaniu kary w ciągu doby, co w praktyce oznacza możliwość oddalenia się z miejsca zamieszkania na maksymalnie 12 godzin dziennie.

Kto może ubiegać się o dozór elektroniczny?

Skazany, który ubiega się o wyrażenie przez sąd zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego musi spełniać kilka warunków:

  • orzeczona wobec skazanego kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,
  • skazany musi posiadać stałe miejsce pobytu,
  • jeżeli skazany nie jest właścicielem lokalu, w którym kara ma być odbywana, musi on uzyskać na to jego zgodę,
  • oprócz powyższej zgody, niezbędna będzie również zgoda wszystkich pełnoletnich osób wspólnie ze skazanym zamieszkujących.
Adwokat Sprawy Karne

Czy sąd na pewno wyrazi na to zgodę?

Warto wspomnieć, że odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest instytucją fakultatywną. W praktyce oznacza to, że pomimo spełnienia przez skazanego wszystkich omówionych przesłanek, sąd i tak może odmówić skazanemu wyrażenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Może zdarzyć się tak, że sąd nie wyrazi zgody na przykład ze względu na poprzednią wielokrotną karalność skazanego, a tym samym, negatywny stosunek do popełnionego przestępstwa i uzna, że odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym nie będzie spełniać swojej roli.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Małgorzata Durlej – Piotrowska – Doświadczony Adwokat, świadczący kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w tym również w sprawach związanych z ubieganiem się o odbywanie karny w ramach elektronicznego systemu dozoru. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy etc.).