Dochodzenie zapłaty z nieopłaconej faktury – jak napisać pozew?

Jeśli masz do czynienia z nieopłaconą fakturą, która wymaga dochodzenia zapłaty, konieczne może okazać się skorzystanie z pomocy sądu. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tej sytuacji jest napisanie pozwu. W tym artykule omówimy, jak napisać pozew w celu dochodzenia zapłaty z nieopłaconej faktury.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych informacji. Musisz mieć kopię nieopłaconej faktury, umowę, w której umieszczono dane dotyczące płatności oraz dowód, że przedmiot faktury został wykonany.

Dochodzenie zapłaty z nieopłaconej faktury
Dochodzenie zapłaty z nieopłaconej faktury

Najpierw wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest powszechnym narzędziem stosowanym w celu wymuszenia na dłużniku zapłaty długu przed wniesieniem pozwu. W takim wezwaniu powinny zostać określone szczegóły należności oraz termin zapłaty. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać między innymi informacje o tym, jakie zobowiązanie zostało niewykonane, jaka jest wysokość zadłużenia oraz jakie kroki zostaną podjęte, jeśli dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania w terminie. Wezwanie do zapłaty powinno być wysłane za pośrednictwem listu poleconego lub doręczone osobiście. W razie potrzeby warto także skorzystać z usług firmy windykacyjnej lub adwokata, którzy mogą pomóc w przygotowaniu odpowiedniego pisma oraz monitorować sytuację dalszego postępowania. Jeśli dłużnik nadal nie zdecyduje się na zapłatę swojego długu, wówczas wtedy możemy skierować pozew o zapłatę do sądu. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w przygotowaniu pozwu i reprezentacji przed sądem. Należy podkreślić, że wcześniejsze skierowanie do dłużnika wezwanie do zapłaty jest wyrazem prób polubownego rozwiązania sporu co należy wykazać w pozwie.

Adwokat Porady Prawne

Co powinien zawierać pozew?

W treści pozwu należy podać swoje dane oraz dane dłużnika. Następnie opisz szczegóły nieopłaconej faktury oraz wyjaśnij, dlaczego dłużnik jest zobowiązany do zapłaty. Jeśli istnieją jakieś dodatkowe koszty, takie jak koszty sądowe lub odsetki za zwłokę, powinny zostać również uwzględnione w pozwie.

Niezbędne elementy pozwu

Niezbędne elementy, które powinien zawierać pozew, określa art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie:

  • Oznaczenie sądu, do którego skierowany jest pozew;
  • Imiona i nazwiska, lub nazwy (firmy) stron postepowania;
  • Dokładne określenie wysokości dochodzonego roszczenia, tj. określenie wartości przedmiotu sporu;
  • Określenie daty wymagalności roszczenia;
  • Informację, czy strony podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu, a jeśli ich nie podjęto to w pozwie powinno zostać zawarte wyjaśnienie z jakiego powodu;
  • Wskazanie faktów z jakich wywodzi się powództwo;
  • Wskazanie dowodów na poparcie tych faktów;
  • Podpis strony ewentualnie jej pełnomocnika;
  • Wskazanie załączników.

Jasne i precyzyjne żądania

Ważne jest, aby sformułować swoje żądania jasno i precyzyjnie. Powinny one obejmować kwotę, jaką dłużnik jest zobowiązany zapłacić oraz koszty związane z dochodzeniem roszczenia. W treści pozwu warto również uwzględnić terminy płatności oraz terminy odpowiedzi na pozwany.

Konsultacja z prawnikiem

Po napisaniu pozwu, warto go skonsultować z prawnikiem lub specjalistą ds. windykacji. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny, a wymagania dotyczące sporządzenia pozwu mogą się różnić w zależności od okoliczności. Dlatego warto skorzystać z pomocy eksperta, aby mieć pewność, że pozwem zostaną objęte wszystkie istotne aspekty i żądania.

Podsumowanie

Podsumowując, sporządzenie pozwu w celu dochodzenia zapłaty z nieopłaconej faktury wymaga dokładnego przygotowania i uwzględnienia wszystkich ważnych szczegółów. Warto pamiętać, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, a skorzystanie z pomocy prawnika lub specjalisty ds. windykacji może znacznie ułatwić ten proces.

Adwokat Porady Prawne 

Adwokat Małgorzata Durlej- Piotrowska oferuję kompleksowe usługi prawne w Warszawie. Jeśli potrzebujesz profesjonalnych porad prawnych, jestem do Twojej dyspozycji. Moje doświadczenie i wiedza pozwala mi na skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych moich Klientów. Skontaktuj się ze mną już dziś, a przygotuję dla Ciebie indywidualną ofertę i pomogę rozwiązać Twój problem prawny.