Czym jest opieka naprzemienna?

Choć w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie znajdziemy definicji opieki naprzemiennej, w praktyce rodzice na jej praktykowanie decydują się dosyć często. Jest to wygodne rozwiązanie dające możliwość szerszego niż to utarte przez lata, spojrzenia na kwestię opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców. Czym jest i na czym polega opieka naprzemienna? Wyjaśniam poniżej

Czym jest opieka naprzemienna?
Czym jest opieka naprzemienna?

Władza rodzicielska – czym jest?

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, jakie przysługują rodzicom względem ich dziecka. Zakres tych obowiązków został uregulowany prawnie. Elementami władzy rodzicielskiej są:

  • sprawowanie pieczy nad dzieckiem,
  • sprawowania pieczy nad majątkiem dziecka,
  • wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Definicja opieki naprzemiennej

Jak wspomniałam powyżej, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie znajdziemy definicji opieki naprzemiennej. Nie jest ona jednak całkowicie obcym tworem, ponieważ odesłanie do niej możemy znaleźć w  Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci czy Ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Opieka naprzemienna polega na sprawowaniu przez rodziców opieki nad dzieckiem naprzemiennie w równych okresach.

W praktyce zatem dziecko może przebywać na zmianę u każdego z rodziców. Na przykład dwa tygodnie u mamy, a dwa kolejne – u taty.

Opieka naprzemienna — o czym należy pamiętać?

Przy podjęciu decyzji o opiece naprzemienne najważniejsze są dwie kwestie. Dobro dziecka oraz współpraca rodziców.

To je będzie brał pod uwagę sąd, który będzie miał orzec o naprzemiennej opiece nad dzieckiem. Dobro dziecka i jego niczym niezakłócony rozwój jest dobrem najwyższym w kontekście orzekania o tym sposobie sprawowania opieki. Niezwykle ważne jest także, aby rodzice nie byli ze sobą skłóceni i umieli się porozumieć. W końcu przypuszczalnie co tydzień czy dwa będą musieli się widywać oraz porozumieć w bieżących sprawach związanych np. ze szkołą małoletniego.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Wady i zalety opieki naprzemiennej

Główną zaletą opieki naprzemiennej jest niewątpliwie zachowanie równych relacji dziecka z obojgiem rodziców oraz ich rodzinami. Dzięki temu rozwiązaniu oboje rodziców zyskują także przestrzeń na realizację swoich obowiązków zawodowych. Jednak minusem tego rozwiązanie może być np. konieczność przemieszczania się dziecka “z domu do domu”. Należy mieć na uwadze fakt, że nie każde dziecko odnajdzie się w takim systemie. Dlatego tak ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem, kierować się wspomnianym powyżej dobrem dziecka, co pozwoli na stworzenie systemu opieki zgodnego z jego uczuciami i preferencjami.

Adwokat opieka naprzemienna

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami o opiekę naprzemienną.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).