Zadzwoń
Naczelna Rada Adwokacka

+48 511 090 483

 

     Pomimo ogromnej ilości miejsc publicznych, do których możesz udać się ze znajomymi „domówki” są bardzo powszechnym sposobem na zorganizowanie spotkania w gronie przyjaciół czy rodziny. Co jednak wtedy, gdy zachowujecie się za głośno i do drzwi zapuka policja?

 

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

 

     Przede wszystkim konsekwencje, jakie mogą zostać wyciągnięte za zakłócanie ciszy nocnej znajdują się w art. 51 Kodeksu Wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem, „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Sam jednak krzyk, hałas lub alarm nie stanowi wypełnienia znamion tego wykroczenia, musi to być połączone z zakłóceniem spokoju, porządku publicznego spoczynku nocnego lub wywołaniem zgorszenia w miejscu publicznym.

 

    W przypadku imprezy najczęściej będziemy mieć do czynienia z zakłóceniem spoczynku nocnego. Zakłócenie spoczynku nocnego polega na uniemożliwieniu, co najmniej jednej osobie odpoczęcia w ciszy w godzinach jej obowiązywania, tj. zwykle od godziny 22:00 do 6:00. Odpoczynek taki nie musi oznaczać snu, może on polegać na przykład na czytaniu książki.

Hałas z naszego mieszkania stanowi immisję, której zakaz znajduje się w art. 144 Kodeksu Cywilnego. Immisja jest to działanie, które zakłóca korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Sąsiad zdenerwowany notorycznym hałasem z naszego mieszkania może wnieść do Sądu sprawę o zaniechanie naruszeń jego własności.

 

W ekstremalnych przypadkach, gdy hałas z naszego mieszkania zdarza się notorycznie wspólnota mieszkaniowa może wykorzystać swoje uprawnienie z art. 16 Ustawy o własności lokali, czyli zażądać sprzedaży lokalu w trybie licytacji. Jednak działanie właściciela lokalu muszą być rażące i uporczywe. W praktyce taka sytuacja w przypadku zakłócania ciszy nocnej występuje bardzo rzadko.

 

Jakie uprawnienia ma policja?

 

Policja nie zawsze wjedzie do domu, najczęściej poprosi właściciela mieszkania o to, aby wyszedł i wtedy albo zwrócą mu uwagę na hałas, albo, jeśli stwierdzą, że nie jest to wystarczające wystawią mandat lub skierują do sądu wniosek o ukaranie (także w przypadku odmowy przyjęcia mandatu).

W sytuacji gdy niewątpliwie zakłóciliśmy ciszę nocną najlepiej przyjąć jest mandat, gdyż w przypadku jego nie przyjęcia istnieje możliwość zasądzenia również kosztów postępowania, które mogą być wyższe niż mandat. Jeśli jednak nie doszło do zakłócenia, warto jest walczyć o swoje prawa.

 

Kiedy Policja może wejść do domu?

 

Policja ma prawo wejść do naszego domu lub mieszkania, jeśli posiada postanowienie wydane przez sąd lub prokuratora o zastosowaniu przeszukania. Postanowienie takie powinno być okazane osobie, której lokal ma być przeszukany. Jeśli Policja ma takie postanowienie należy wpuścić policjantów do domu.

 

Przeszukania dokonuje się w celu wykrycia, zatrzymania lub przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej oraz w celu znalezienia dowodów w sprawie

W sytuacjach niecierpiących zwłoki, czyli na przykład w takich, w których istnieje podejrzenie, że osoba podejrzana mogłaby uciec, lub dowody mogłyby zostać zniszczone Policja może wejść do mieszkania bez odpowiedniego postanowienia sądu lub prokuratora. Policja okazuje wtedy nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową. W takich wypadkach niezwłocznie po przeszukaniu Policja zwraca się do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Osoba, u której nastąpiło przeszukanie ma prawo żądania doręczenia zatwierdzenia przeszukania, o czym należy ją pouczyć. Zarówno pouczenie jak i żądanie doręczenia zatwierdzenia powinny znaleźć się w protokole z przeszukania.

 

  Policja ma również prawo wejść do nas do domu, gdy będzie miała uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na przykład Policjanci wyczują zapach marihuany lub ktoś z wnętrza mieszkania będzie wołał pomocy. W innych wypadkach to czy wpuścimy Policję czy nie zależy tylko od naszej dobrej woli.

 

Jak ustrzec się przed nieprzyjemnościami?

 

  Przede wszystkim należy wykazać się zdrowym rozsądkiem. Coraz powszechniejsze stało się wywieszanie informacji na klatkach schodowych o tym, że w danym lokalu będzie danego dnia głośno oraz, że z góry przeprasza się za hałas. Można również poinformować sąsiadów osobiście. Sąsiedzi powinni wówczas wykazać się większą dozą tolerancji na hałas. Ponadto lepiej imprezę organizować w weekend, kiedy większość osób nie musi iść do pracy, wtedy sąsiedzi powinni być również bardziej wyrozumiali.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony w stanie prawnym na dzień 18 sierpnia 2016 r. Stan prawny po sporządzeniu niniejszego artykułu może ulec zmianie.

 

Zakłócanie ciszy nocnej

Zakłócanie ciszy nocnej

18 sierpnia 2016
01 października 2017
Przypadkowo znalazłeś wartościową rzecz, zakopaną w ziemi lub leżącą na ulicy. Po pierwszej euforii
31 sierpnia 2017
          Odszkodowanie i zadośćuczynienie są to dwa pojęcia bardzo często ze sobą mylone. Wydaje się,
20 sierpnia 2017
Jesteś właścicielem działki? Przez Twoją działkę przebiegają słupy energetyczne? Masz możliwość żądania ustanowienia służebności
26 lipca 2017
Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długów         Wiele osób ma różne zobowiązania, kredyty
20 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie obniżenie alimentów?          Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym
19 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie wyższe alimenty?       Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym

Copyright by Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej - Piotrowska

ul.Krucza 41/43 lok.4 00-525 Warszawa