Obowiązki Dziecka

Obowiązki Dziecka art. 91 KRO

Obowiązki dziecka mieszkającego u rodziców Zgodnie z art. 91 KRO, dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców (§1), zaś dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie (§2).
Read more
Kradzież rozbójnicza (art. 281 KK)

Kradzież rozbójnicza art. 281 KK

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że kradzież rozbójniczą można umiejscowić między zwykłą kradzieżą a rozbojem. W przypadku rozboju sprawca stosuje środki, które mają doprowadzić do dokonania kradzieży, czyli środki, które muszą poprzedzać lub następować jednocześnie z dokonaniem zaboru cudzej rzeczy ruchomej.
Read more
Małżeńskie ustroje majątkowe

Uznanie za zmarłego art. 55 kro

W przypadku orzeczenia rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia mimo braku zgody współmałżonka, sąd powinien uzasadnić swoje stanowisko i wskazać okoliczności, będące podstawą uznania odmowy zgody na rozwód za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.
Read more
rozwód

ROZWÓD – przesłanki rozwodu – art. 56 § 3 KRO

W przypadku orzeczenia rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia mimo braku zgody współmałżonka, sąd powinien uzasadnić swoje stanowisko i wskazać okoliczności, będące podstawą uznania odmowy zgody na rozwód za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.
Read more
Rozbój (art. 280 kk)

Rozbój art. 280 kk

Rozbój, uregulowany w ww. przepisie, jest kwalifikowanym typem kradzieży, obejmuje wszystkie jej typy, określone w art. 278 KK i stanowi przestępstwo niezależnie od wartości przedmiotu czynności wykonawczej (zob. M. Kulik, Komentarz do art. 280 KK, LEX).
Read more