Author: admin

art 231 kk

Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, art 231 kk

Nadużycie funkcji jest przestępstwem często popełnianym. Jak wynika ze statystyk zamieszczonych na stronie Komendy Głównej Policji w 2016 r. popełniono 2124 takich przestępstw i wszczęto 2632. Najwięcej przestępstw nadużycia funkcji stwierdzono w 2013 r. Poniższy wykres przedstawia jak na przestrzeni lat zmieniała się ilość popełnionych przestępstw z art. 231 kk i ile wszczęto postępowań w tych sprawach.
Read more
Art. 207. Znęcanie się

Przestępstwo znęcania się, art 207 kk

Dzięki temu przepisowi chronione są zasady współżycia w rodzinie oraz rodziny jako całości. Innymi dobrami chronionymi przez ten przepis, jednak w sposób niejako uboczny są nietykalność cielesna i cześć członków rodziny. Wszystko również zależy od sposobu zachowania się sprawcy, gdyż zachowania przy przestępstwie z art 207 kk mogą przyjąć formę nawet ciężkich pobić, a więc chronione są również zdrowie i bezpieczeństwo osobiste. W przypadkach najbardziej ekstremalnych dobrem chronionym może być również życie człowieka.
Read more