Zadzwoń
Naczelna Rada Adwokacka

+48 511 090 483

       Pogoda za oknem coraz bardziej sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu często łączy się również spożywanie alkoholu w tak zwanym „plenerze”.         Od dawna wielu mieszkańców Warszawy zastanawia się czy może legalnie pić alkohol na Bulwarach Wiślanych. Zagadnienie to jest na tyle istotne, że w styczniu 2017 roku wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy (sygnatura akt: I KZP 14/16).

 

          Ale po kolei, jak doszło do tego Sąd Najwyższy zajął się tą sprawą? W dniu 23 lipca 2015 roku pewien mężczyzna pił piwo siedząc na betonowych schodach Bulwaru Wiślanego, za co został ukarany mandatem. Nie przyjął on jednak mandatu i sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego.   

 

        W dniu 19 kwietnia 2016 roku został on uznany za winnego popełnienia wykroczenia z art. 431 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obwiniony nie zgodził się z tym wyrokiem i wniósł apelację do Sądu Okręgowego. W apelacji podniósł,    że w momencie spożywania alkoholu nie znajdował się on na „ulicy” w rozumieniu art. 14 ust. 2a wyżej wskazanej ustawy.

 

         Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym dotyczącym wykładni ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie jak należy rozumieć pojęcie „ulicy” zawarte w art. 14 ust. 2a wyżej wskazanej ustawy.

 

        Sąd Najwyższy, co prawda odmówił podjęcia uchwały odpowiadającej na zadane pytanie prawne, jednak w uzasadnieniu swojego postanowienia przedstawił bardzo ciekawą i wydaje się doniosłą interpretacje prawną.

 

       Zarówno w Kodeksie Wykroczeń jak i w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie ma definicji ulicy w związku z tym należy odnieść się do definicji zawartej w innych aktach prawnych. Sąd Rejonowy wydając wyrok w niniejszej sprawie oparł definicję ulicy na, załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r., poz. 125), gdzie „ulicę” zdefiniowano, jako „wydzielony pas terenu posiadający urzędową nazwę, przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych.”

 

         Sąd Najwyższy stwierdził, że posługiwanie się tą definicją w stosunku do popełnienia wykroczenia jest błędne i należy stosować węższą definicję zawartą w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), określającą ulicę, jako „drogi na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe”.

 

         Na gruncie wyżej powołanego przepisu niezbędnym elementem ulicy jest jezdnia, po której mogą się poruszać pojazdy. Bulwarów Wiślanych nie można, więc uznać za ulicę w rozumieniu art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości, pomimo iż mają one nadaną nazwę, oraz są przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów.

 

        Dodatkowo warto zauważyć, że rada gminy może w oparciu o art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. Jednak do chwili obecnej zakaz taki nie został wprowadzony. Ponadto gdyby taki zakaz został wprowadzony miejsce takie musi być należycie oznaczone, żeby osoba spożywająca alkohol miała świadomość grożącej jej odpowiedzialności. 

 

      Postanowienie Sądu Najwyższego z dania 19 stycznia 2017 r. przedstawia, więc bardzo ważną interpretację prawną problemu, z którym zmaga się wielu mieszkańców Warszawy. Oczywiście, w naszym systemie prawnym nie ma reguły precedensu. W związku z tym postanowienie to nie będzie miało zastosowania wprost i funkcjonariusze obecni na miejscu zdarzenia będą musieli każdorazowo sami ocenić czy doszło do popełnienia wykroczenia. Interpretacja prawna zawarta w tym postanowieniu daje jednak bardzo poważne argumenty do dyskusji z funkcjonariuszami a w przypadku ukarania mandatem do obrony swoich praw przed Sądem.

 

 

Zainteresowała Cię ta tematyka? Chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat? Potrzebujesz pomocy w tego typu sprawie? Zapraszam do kontaktu.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony w stanie prawnym na dzień 28 marca 2017 r.. Stan prawny po sporządzeniu niniejszego artykułu może ulec zmianie.

 

 

Bulwary Wiślane

Czy można pić alkohol na Bulwarach Wiślanych?

28 marca 2017
01 października 2017
Przypadkowo znalazłeś wartościową rzecz, zakopaną w ziemi lub leżącą na ulicy. Po pierwszej euforii
31 sierpnia 2017
          Odszkodowanie i zadośćuczynienie są to dwa pojęcia bardzo często ze sobą mylone. Wydaje się,
20 sierpnia 2017
Jesteś właścicielem działki? Przez Twoją działkę przebiegają słupy energetyczne? Masz możliwość żądania ustanowienia służebności
26 lipca 2017
Upadłość konsumencka – sposób na wyjście z długów         Wiele osób ma różne zobowiązania, kredyty
20 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie obniżenie alimentów?          Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym
19 lipca 2017
Jak uzyskać w sądzie wyższe alimenty?       Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym

Copyright by Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej - Piotrowska

ul.Krucza 41/43 lok.4 00-525 Warszawa