+48 511 090 483

kontakt
NRA
Facebook
g+
Adwokat Warszawa

Umów się na konsultację

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej -Piotrowska

ADWOKAT

SPRAWY RODZINNE

SPRAWY RODZINNE WARSZAWA

Rozwody, alimenty, podział majątku i inne

 

W mój zakres świadczonych usług prawnych wchodzą też szeroko rozumiane sprawy rodzinne. Dotyczą one takich kwestii jak: rozwód, separacja, kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku oraz inne sprawy z tej dziedziny prawa. To bardzo osobiste i emocjonalne sprawy dla każdej ze stron postępowania. Do każdej z nich podchodzę indywidualnie z potrzebną empatią oraz doświadczeniem i wiedzą. Jako adwokat służę pomocą w zakresie porad prawnych, sporządzaniu potrzebnych opinii prawnych, opracowaniu pism procesowych oraz wstępowaniu przed sądami i urzędami. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika w sprawach rodzinnych stanowi bardzo cenne wsparcie oraz zmniejsza stres związany z wizytą w sądzie. Oferuję pomoc na każdym etapie postępowania. Od początku do końca jestem ze swoim Klientem, czyli od postępowania przygotowawczego, wstępnych negocjacji, aż do reprezentowania przed sądami wszystkich instancji. Przy rozstaniach wiele emocji rodzą kwestie finansowe takie jak: podział majątku czy kwestia alimentów. Istotne jest, by strony po rozstaniu mogły godnie zaspakajać swoje potrzeby życiowe takie jak: mieszkanie, jedzenie, ubranie, leki i inne. Co jest szczególnie ważne, gdy ze związku dwojga ludzi urodziło się dziecko lub dzieci. Alimenty mogą być dochodzone również przez niewinnego współmałżonka, jeśli znacznie pogorszyła się jego sytuacja materialna. Jednak wygasają one, gdy pobierający je współmałżonek zawrze nowy związek małżeński. Kolejną emocjonującą sprawą towarzyszącą rozwodowi jest opieka nad wspólnymi dziećmi. Jest wiele możliwości jej sprawowania, zatem należny dokładnie poznać fakty i bezwzględnie kierować się dobrem dzieci. Często formą pośredniego rozstania się małżonków jest separacja. Według polskiego prawa orzeczenie separacji ma skutki podobne jak rozwód. Z tą różnicą, że strony nie mogą zawierać nowych związków małżeńskich. Służę wszelką pomocą prawną również w tym zagadnieniu, który jest trudne i stresujący dla współmałżonków. Mam doświadczenie w powadzeniu bardzo różnych spraw dotyczących rodzin.

 

Copyright by Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej - Piotrowska

ul.Krucza 41/43 lok.4 00-525 Warszawa
 

Zastrzeżenia prawne