Zadzwoń
Naczelna Rada Adwokacka

+48 511 090 483

Sprawy Karne

SPRAWY KARNE WARSZAWA

Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Durlej - Piotrowskiej specjalizuje się w szerokiej gamie usług prawniczych w tym w sprawach karnych. W sprawach karnych często to pierwsze przesłuchanie ma decydujący wpływ na kierunek i wynik postępowania. Ma ono decydujący wpływ o tyle, że to co wyjaśni podejrzany w trakcie pierwszego przesłuchania będzie odnośnikiem do jego wszystkich kolejnych wyjaśnień. Sprawy związane z procesem karnym, na każdym jego etapie, wiążą się ze stresem i niepokojem. Niejednokrotnie już w postępowaniu przygotowawczym najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie specjalistycznej pomocy i wsparcia ze strony Kancelarii Adwokackiej. Adwokat Małgorzata Durlej -Piotrowska prowadzi sprawy karne w Warszawie. Zważając na jej wykształcenie i doświadczenie, nie ulega wątpliwości, że jest ona obrońcą, któremu można zaufać. Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego i inne akty prawne, napisane są niejednokrotnie niezrozumiałym, trudnym językiem prawniczym. Brak specjalistycznej pomocy może uniemożliwić nam skorzystanie z wielu, pomocnych w danej sytuacji, możliwości. Przykład może stanowić zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Adwokat to najczęściej jedyna osoba, która może podjąć się obrony podejrzanego czy oskarżonego w sprawie karnej. W wielu przypadkach tylko adwokat może być dopuszczony do kontaktu z osobą tymczasowo aresztowaną. Regułą zastosowania tymczasowego aresztowania jest wysokie prawdopodobieństwo winy oskarżonego. Sformułowanie to nie jest jednak jednoznaczne. Na zastosowanie tego środka przysługuje nam zażalenie. Kto z nas jednak, w tak trudnej i stresującej sytuacji, sam sporządzi takie pismo? 

Adwokat specjalizujący się w sprawach karnym, znający doskonale przepisy karne, wykona to za nas. Będzie czuwał nad egzekwowaniem przysługujących nam praw. Sporządzanie pism procesowych, zarówno na etapie wszczęcia postępowania, jak i w jego toku, takich jak odpowiedzi na akty oskarżenia, zażalenia, wnioski, apelacje czy skargi kasacyjne to codzienna praca w zawodzie adwokata. Warszawa, jak każde duże miasto, jest szczególnie narażona na dokonywanie przestępstw i wykroczeń. Sprawy karne w tutejszych sądach prowadzone są bardzo często. Ryzyko największego wpływu na nasze życie mają więc właśnie sprawy karne. Warszawa to miejsce gdzie działa wielu adwokatów, radców prawnych i innych prawników. Nie warto jednak szukać pomocy na oślep. Doświadczenie, wykształcenie i zaangażowanie - to cechy dobrego obrońcy. Taki obrońca budzi zaufanie. Umiejętność wysłuchania klienta i indywidualne podejście do każdej sprawy to cechy adwokat Małgorzaty Durlej -Piotrowskiej. Na każdym etapie współpracy, robi ona wszytko, by klienci rozumieli sytuację, w jakiej się znaleźli, radzi i pomaga znaleźć najlepsze wyjście z każdej sytuacji. W każdej sprawie, a szczególnie w sprawie karnej, ważnym czynnikiem jest czas. Sprawność i szybkość działania również może zadecydować o wyniku postępowania. Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska jest osobą, na której można polegać. Każda życiowa sytuacja nas czegoś uczy, z każdej można wyciągnąć wnioski. Nie warto jednak ryzykować, że jedna sytuacja zaważy na naszej przyszłości. Nad prawidłowym prowadzeniem naszych spraw w wypadku sprawy karnej powinna czuwać kompetentna osoba, mająca wiedzę, doświadczenie i wytrwałość w dążeniu do celu.

Adwokat Warszawa
Adwokat Warszawa

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej-Piotrowska

ADWOKAT

 

Copyright by Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej - Piotrowska

ul.Krucza 41/43 lok.4 00-525 Warszawa