Zadzwoń
Naczelna Rada Adwokacka

+48 511 090 483

Adwokat Małgorzata Durlej Piotrowska

Studia prawnicze ukończyłam w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (obecnie Uczelnia Łazarskiego) w 2010 roku. Zajmującej czołowe miejsca w rankingach uczelni prawniczych w kraju. Temat mojej pracy: „Karne czynności przygotowawcze do przestępstw naruszających ochronę informacji (art.269b k.k)” promotorem pracy był prof. nadzw. dr hab. Jacek Kosonoga a, recenzentem prof. zw. dr hab. Ryszard Stefański. Z obrony uzyskałam ocenę bardzo dobrą. Natomiast w 2011 roku uzyskałam tytuł inżyniera informatyki. 

 

Przez kolejne lata zdobywałam doświadczenie zawodowe jako Kierownik Samodzielnego Referatu Organizacyjno – Prawnego oraz Kierownik Studiów pod patronatem rektora Jego Magnificencji prof. dr Tadeusza Koźluka w Prywatnej Wyższej Szkole Administracji i Businessu.

 

   W latach 2013 – 2015 odbyłam aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

 Moja wiedza bezsprzecznie została potwierdzona pozytywnym wynikiem egzaminu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i wpisem na listę Adwokatów.

 

   Praktyka którą odbyłam podczas trwania aplikacji adwokackiej przygotowała mnie merytorycznie do wykonywania zawodu. W trakcie pracy w kancelarii Patrona samodzielnie z sukcesem prowadziłam sprawy zarówno z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego jak i karnego. Samodzielnie sporządzałam środki zaskarżenia oraz pisma procesowe w różnego rodzaju sprawach.

     

  Zdobyte doświadczenie pozwala mi na samodzielne podejmowanie decyzji w oparciu o informacje podane przez klienta oraz bieżący stan prawny.

 

    Cechuje mnie silna wewnętrzna motywacja w dążeniu do osiągania celów. Jestem osobą ambitną, nastawioną na rozwój, na której można polegać. W rozwiązywaniu problemów wykazuję dużą dociekliwość i wytrwałość, a systematyczność oraz skrupulatność powala mi na osiągnięcie zamierzonego celu.

Adwokat Warszawa
Adwokat Warszawa

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej-Piotrowska

ADWOKAT

 

Copyright by Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej - Piotrowska

ul.Krucza 41/43 lok.4 00-525 Warszawa